Thống kê
Hôm nay : 154
Tháng 06 : 6.349
Năm 2022 : 75.124
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách trẻ Trường Mầm non Quang Trung

DANH SÁCH  MẪU GIÁO NHỠ  HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON QUANG
DANH SÁCH  MẪU GIÁO NHỠ  HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG
NĂM HỌC 2016 - 2017
               
STT Họ và tên trẻ Ngày tháng năm sinh Nam/Nữ Dân tộc Học tại lớp Họ và tên cha Địa chỉ thường trú Diện chính sách Trẻ khuyết tật học hoà nhập (Ghi cụ thể dạng khuyết tật) Ghi chú
1 Đào Duy Anh 06-01-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Đồng Hương Quỳnh Tổ 18, phường Quang Trung      
2 Bùi Gia Bảo 22/06/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Dương Thanh Tuyền Tổ 26, phường Quang Trung      
3 Vũ Gia Bảo 10-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Vũ Hồng Hạnh Tổ 22 - P.QuangTrung,TPTN      
4 Trần Trọng Cầu 24/11/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Thoa Tổ 24 - P.QuangTrung,TPTN      
5 Nguyễn Lê Quỳnh Châu 10-02-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Lê Thị Quỳnh Trang Tổ 37 - P.QuangTrung,TPTN      
6 Lê Quỳnh Chi 09-04-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Tuyền Tổ 35 - P.QuangTrung,TPTN      
7 Nguyễn Thị Thảo Chi 26/06/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Thu Hạnh Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
8 Lê Thành Danh 14/02/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Hường Tổ 21 - P.QuangTrung,TPTN      
9 Nguyễn Hoàng Linh Đan 03-04-12 Nữ Tày Hoa Cúc 1 Hoàng Thị Tuyết Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
10 Vũ Minh Đạt 17/12/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Lê Thị Minh Tổ 17 - P.QuangTrung,TPTN      
11 Vũ Hoàng Hải 24/02/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Vũ Thị Cẩm Vân Tổ 16 - P.QuangTrung,TPTN      
12 Lăng Đoàn Vân Khánh 07-03-12 Nữ Nùng Hoa Cúc 1 Đoàn Thị Thu Hiền Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
13 Trần Lê Nguyên Khôi 15/11/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Lê Thị Phương Tổ 33 - P.QuangTrung,TPTN      
14 Dương Hoàng Tấn Kiệt 23/05/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Đào Thị Năm Tổ 14 - P.QuangTrung,TPTN      
15 Ngô Thùy Linh 03-11-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Lương Tổ 16 - P.QuangTrung,TPTN      
16 Hoàng Minh Long 29/11/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Đặng Thị Sinh Tổ 15 - P.QuangTrung,TPTN      
17 Phan Thanh Bảo Long 05-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Phan Thị Tuyết Mai Tổ 22 - P.QuangTrung,TPTN      
18 Tô Ngọc Long 01-03-12 Nam Nùng Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổ 35 - P.QuangTrung,TPTN      
19 Hà Thu Mai 14/11/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Trần Thị Yến Tổ 14 - P.QuangTrung,TPTN      
20 Nguyễn Hải Nam 20/10/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Thu Thùy Tổ 26 - P.QuangTrung,TPTN      
21 Đào Khánh Ngân 28/07/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Trần Bích Hằng Tổ 11 - P.QuangTrung,TPTN      
22 Lý Vân Nhi 02-05-12 Nữ Tày Hoa Cúc 1 Đặng Thị Thùy Linh Tổ 35 - P.QuangTrung,TPTN      
23 Nguyễn Huyền Ngọc Nhi 08-04-12 Nữ Nùng Hoa Cúc 1 Nguyễn Hiền Chi Tổ 22 - P.QuangTrung,TPTN      
24 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 05-04-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Ngọc Tổ 19 - P.QuangTrung,TPTN      
25 Triệu Song Nhi 24/09/2012 Nữ Nùng Hoa Cúc 1 Nông Thị Mỹ Hiền Tổ 20 - P.QuangTrung,TPTN      
26 Lương Vũ Khải Phong 29/05/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Vũ Thanh Thủy Tổ 18 - P.QuangTrung,TPTN      
27 Đỗ Nguyễn Quỳnh Phương 21/7/2012 Nữ Cao Lan Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Soạn Tổ 37 - P.QuangTrung,TPTN      
28 Phạm Thái Sơn 06-02-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Trần Hải Yến Tổ 25 - P.QuangTrung,TPTN      
29 Lê Hoàng Phương Thảo 07-01-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Ngô Thị Hằng Tổ 16 - P.QuangTrung,TPTN      
30 Trần Minh Thu 24/8/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Ánh Mai Tổ 38 - P.QuangTrung,TPTN      
31 Hoàng Cẩm Tú 06-05-12 Nữ Tày Hoa Cúc 1 Cao Thị Thắm Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
32 Lê Minh Vũ 15/07/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Phạm Hải Yến Tổ 17 - P.QuangTrung,TPTN      
33 Nguyễn Giáp Thiên Vũ 22/7/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Thu Huyền Tổ 21 - P.QuangTrung,TPTN      
34 Nguyễn Hạo Vy 08-07-12 Nữ Tày Hoa Cúc 1 Nguyễn Phương Mai Tổ 15 - P.QuangTrung,TPTN      
35 Đặng Hữu Phong 22-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Hồng Thái Tổ 36 - P.QuangTrung,TPTN      
36 Vũ Hoàng Nam 28-04-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Hoàng Thị Thoa Tổ 37 - P.QuangTrung,TPTN      
37 Nguyễn Hữu Minh Hiếu 15-11-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Phạm Thị Thu Trang Tổ 39 - P.QuangTrung,TPTN      
38 Nguyễn Lan Hương 11-06-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Trần Thị Lan Tổ 14 - P.QuangTrung,TPTN      
39 Lê Thanh Thủy 13-07-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Lê Thị Huế Tổ 20 - P.QuangTrung,TPTN      
40 Đỗ Trung An 19-05-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Trà Tổ 28 - P.QuangTrung,TPTN      
41 Nguyễn Thái An 03-03-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Ng. Quỳnh Anh  - P.QuangTrung,TPTN      
42 Phạm  Gia Bảo 16-11-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Trần Thị Thu Tổ 9 - P.QuangTrung,TPTN      
43 Nguyễn Bảo Hân 20-03-12 Nữ Tày Hoa Cúc 2 Ma Thị Kim Phượng Tổ 29 - P.QuangTrung,TPTN      
44 Nguyễn Đăng Bình 16-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Ng. Thị Nhâm Tổ15 - P.QuangTrung,TPTN      
45 Nguyễn Minh Châu A 24-03-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Bùi Thị Duyên Tổ14 - P.QuangTrung,TPTN      
46 Ngô Lê Minh Châu 19-07-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Lê Cẩm Tú Tổ21 - P.QuangTrung,TPTN      
47 Lê Hoàng Gia Bảo 26-09-12 Nam Tày Hoa Cúc 2 Dương Thị Nhung Tổ 37 - P.QuangTrung,TPTN      
48 Hoàng Tuấn Anh 18-08-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Hòa Tổ14 - P.QuangTrung,TPTN      
49 Đồng Trung Dũng 24-11-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Ngô Thị Dung Tổ15 - P.QuangTrung,TPTN      
50 Nguyễn Lý Hồng Đăng 05-09-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Lê Thị Huyền Tổ33 - P.QuangTrung,TPTN      
51 Nguyễn Gia Huy 25-08-12 Nam Tày Hoa Cúc 2 Trần Thanh Mai  Tổ 14 - P.QuangTrung,TPTN      
52 Nguyễn Khánh Ly 25-01-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Triệu THị Trang Tổ15 - P.QuangTrung,TPTN      
53 Phạm Phương Mai 29-06-12 Nữ Thái Hoa Cúc 2 Vũ T Thái Bình Tổ19 - P.QuangTrung,TPTN      
54 Hoàng Xuân Mai 14-02-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Hoa Tổ16 - P.QuangTrung,TPTN      
55 Trần Đại Minh 05-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Thảo Tổ19 - P.QuangTrung,TPTN      
56 Dương Nhật Minh 10-12-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Bùi Thị Hà Tổ 37 - P.QuangTrung,TPTN      
57 Phạm Bảo Như 06-04-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn t. Huyền Trang Tổ22 - P.QuangTrung,TPTN      
58 Trần Minh Ngọc 10-06-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thùy Anh Tổ21 - P.QuangTrung,TPTN      
59 Nguyễn Nam Phong 09-11-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn T Dự  Tổ16 - P.QuangTrung,TPTN      
60 Nguyễn Minh Phương 07-02-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Phùng Tuyết Nga Tổ32, - P.QuangTrung,TPTN      
61 Nguyễn Đức Trung 23-01-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Trương Thúy Hòa  Tổ 18 - P.QuangTrung,TPTN      
62 Nguyễn H Bảo Trâm 15-11-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Hoàng Thị Ngần Tổ 20 - P.QuangTrung,TPTN      
63 Nguyễn  Mai Uyên 09-10-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Đỗ Thị Lan Tổ 14 - P.QuangTrung,TPTN      
64 Phan Gia Khánh 16-10-12 nam Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thùy Anh Tổ 38 - P.QuangTrung,TPTN      
65 Lê Hoàng Ngân Khánh 21-04-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Hoàng Bích Ngọc Tổ 22 - P.QuangTrung,TPTN      
66 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 17-04-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Phương Nhâm Tổ 22 - P.QuangTrung,TPTN      
67 Vũ Lê Gia Huy  30-06-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Lê Thu Trang Tổ 31 - P.QuangTrung,TPTN      
68 Phạm Hà My 14-10-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Lê Thị Loan Tổ 16 - P.QuangTrung,TPTN      
69 Nguyễn Tùng Lâm 01-08-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Hồ Bích Ngọc Tổ 32 - P.QuangTrung,TPTN      
70 Đỗ Hoàng Hà Vy 05-06-12 Nữ Tày Hoa Cúc 2 Hoàng Phương Nga Tổ 39 - P.QuangTrung,TPTN      
71 Vương Đình Quý 07-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Quỳnh Tổ 39 - P.QuangTrung,TPTN      
72 Nguyễn Huyền Bảo An 27-01-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Phạm T. Thu Huyền Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
73 Nguyễn Trúc Chi  30-07-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị  Hương Giang Tổ 33 - P.QuangTrung,TPTN      
74 Nông Khánh Tùng 23-06-12 Nam Tày Hoa Cúc 2 Đoàn Thanh Hiền Tổ 24 - P.QuangTrung,TPTN      
75 Phạm Ngọc Trâm 08-06-12 Nữ Nùng Hoa Cúc 2 Lục Thị Thúy Tổ 31 - P.QuangTrung,TPTN      
76 Nguyễn Hải Đằng 13-08-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Lê Thị Thủy Tổ 16 - P.QuangTrung,TPTN      
77 Lương Tuấn Anh 14/1/2012 Nam Tày Hoa Cúc 3 Lương Anh Ngọc Tổ21 - P.QuangTrung,TPTN      
78 Phạm Quỳnh Anh 09-07-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Phạm Trường Thọ Tổ23 - P.QuangTrung,TPTN      
79 Nguyễn Anh Đức 19/05/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Nguyễn Văn Hà Tổ15 - P.QuangTrung,TPTN      
80 Mai Hoàng Đức 26/02/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Mai Hùng Cường Tổ33 - P.QuangTrung,TPTN      
81 Đoàn Trúc Mai 25/7/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Dđoàn văn Hải Tổ 11 - P.QuangTrung,TPTN      
82 Hoàng Thu Giang 20/10/2012 Nữ Nùng Hoa Cúc 3 Hoàng Quang Hưng Tổ15 - P.QuangTrung,TPTN      
83 Đặng T Minh Hiền 25/02/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Đặng Vũ Trường Tổ37 - P.QuangTrung,TPTN      
84 Vũ Minh Hiếu 21/1/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Vũ Tuấn Hiệp Tổ36 - P.QuangTrung,TPTN      
85 Bùi Thu Huyền 12-02-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Bùi tiến Phương Tổ24 - P.QuangTrung,TPTN      
86 Đặng Thanh Huyền 19/10/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Đặng Quốc Anh Tổ24 - P.QuangTrung,TPTN      
87 Bùi Trung Khánh 31/08/2012 Nam S.Dìu Hoa Cúc 3 Bùi Quang Vinh Tổ39 - P.QuangTrung,TPTN      
88 La Công Tuấn Kiệt 03-07-12 Nam Tày Hoa Cúc 3 La Công Quỳnh Tổ36 - P.QuangTrung,TPTN      
89 Đặng Xuân Khoa 02-11-12 Nam C.Lan Hoa Cúc 3 Đặng Đức Tình Tổ36 - P.QuangTrung,TPTN      
90 Phạm Mai Linh 24/10/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Phạm Việt Hùng Tổ20 - P.QuangTrung,TPTN      
91 Bùi Quang Lâm 28/11/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Bùi Văn Hà Tổ33 - P.QuangTrung,TPTN      
92 Nguyễn Duy Mạnh 11-02-12 Nam Nùng Hoa Cúc 3 Nguyễn V Hưởng Tổ32 - P.QuangTrung,TPTN      
93 Trịnh Kim Ngân 22/2/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Trịnh Đức Thắng        
94 Nguyễn Xuân Nam 26/8/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Nguyễn  Văn Bính Tổ37 - P.QuangTrung,TPTN      
95 Nguyễn Lê Thu Nga 06-09-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Nguyễn Trọng Minh Tổ23 - P.QuangTrung,TPTN      
96 Hoàng Bảo Ngân 23/04/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Hoàng Duy Tân Tổ22 - P.QuangTrung,TPTN      
97 La Bảo Ngân 23/08/2012 Nữ Tày Hoa Cúc 3 La Ngọc Tùng Tổ32 - P.QuangTrung,TPTN      
98 Hoàng Bảo Ngọc 06-12-12 Nữ S.Dìu Hoa Cúc 3 Hoàng Trung Thông Tổ17 - P.QuangTrung,TPTN      
99 Lâm Ng Bảo Ngọc 09-12-12 Nữ Nùng Hoa Cúc 3 Lâm Văn Quỳnh Tổ39 - P.QuangTrung,TPTN      
100 Hà Uyển Nhi 05-04-12 Nữ Tày Hoa Cúc 3 Hà Sỹ Thuấn Tổ23 - P.QuangTrung,TPTN      
101 Nguyễn Mai Phương 13/11/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Nguyễn Tiến Bắc Tổ 15 - P.QuangTrung,TPTN      
102 Đào Ng Minh Quân 06-03-12 Nam Tày Hoa Cúc 3 Đào Mạnh Hà Tổ36 - P.QuangTrung,TPTN      
103 Triệu Phong Thái 23/4/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Triệu Văn Tài Tổ 24 - P.QuangTrung,TPTN      
104 Phạm Toàn Thắng 09-09-12 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Phạm Văn Toàn Tổ19 - P.QuangTrung,TPTN      
105 Đinh Ngọc Hải Triều 12-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Đinh Quang Huy Tổ 16 - P.QuangTrung,TPTN      
106 Hoàng Thọ Tuấn 10-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Hoàng ThọTung Tổ17,P - P.QuangTrung,TPTN      
107 Phạm Lê Bảo Trâm 30/03/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Phạm Văn Công Tổ36 - P.QuangTrung,TPTN      
108 Trương Đăng Trí 12-12-12 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Trương Đăng Nam Tổ14 - P.QuangTrung,TPTN      
109 Phùng T Kiều Tiên 29/05/2012 Nữ Tày Hoa Cúc 3 Phùng Đức Thái Tổ21 - P.QuangTrung,TPTN      
110 Trần Phương Trinh 27/11/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Trần Mạnh Cường Tổ37 - P.QuangTrung,TPTN      
111 Đỗ Thanh Trà 06-01-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Đỗ Hoàng Việt Tổ23 - P.QuangTrung,TPTN      
112 Phạm Phương Thảo 10-06-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Phạm Văn Thành Tổ 17 - P.QuangTrung,TPTN      
113 Chu Bảo An 26-08-12 Nam Tày Hoa Cúc 4 Chu Văn Thi Tổ 28 - P.QuangTrung,TPTN      
114 Dương Đào Quỳnh An 14-12-12 Nữ Tày Hoa Cúc 4 Dương Ng Thành Tổ 28 - P.QuangTrung,TPTN      
115 Trần Vũ Minh Anh 09-05-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Trần Quang Huy Tổ 6  - P.QuangTrung,TPTN      
116 Lương Văn Cát 26-07-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Lương V Hân Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
117 Đỗ Trí Dũng 29-07-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Nguyễn Thái Hòa Tổ 2 - P.QuangTrung,TPTN      
118 Ng Đức Duy 15-11-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Đức Thịnh Tổ 19 - P.QuangTrung,TPTN      
119 Vũ Tuấn Thành Đạt 02-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Vũ Anh Tuấn Tổ 37 - P.QuangTrung,TPTN      
120 Đỗ Hoàng Đức 07-09-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Đỗ Hoàng Kiên Tổ 24 - P.QuangTrung,TPTN      
121 Hà Minh Giang 15-03-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Hà hồng Quảng Tổ 17 - P.QuangTrung,TPTN      
122 Nguyễn Minh Hiếu 22-06-12 Nam Mường Hoa Cúc 4 Ng Mạnh Nam Tổ 18 - P.QuangTrung,TPTN      
123 Ng Tiến Huy 14-01-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Tiến Hiệp Tổ 39 - P.QuangTrung,TPTN      
124 Đặng Việt Hưng 10-02-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Đặng Văn Trung Tổ 18 - P.QuangTrung,TPTN      
125 Phùng Đức Kiên 19-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Phùng Đức Hiếu Tổ 6 - P.QuangTrung,TPTN      
126 Trần Mai Linh 15-11-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 TrầnThế Trường Tổ 20 - P.QuangTrung,TPTN      
127 Ng Ngọc Long 27-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Công Giang Tổ 35 - P.QuangTrung,TPTN      
128 Nguyễn Nhật Minh 22-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4   Tổ 21 - P.QuangTrung,TPTN      
129 Ngô T Minh Ngọc 09-12-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Ngô Quang Văn Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
130 Ng Phùng T Ngọc 22-12-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Văn Tăng Tổ 26 - P.QuangTrung,TPTN      
131 Ng Tuấn Phong 02-04-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Anh Tuấn Tổ 35 - P.QuangTrung,TPTN      
132 Hoàng Xuân Phúc 31-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Hoàng Xuân Tùng Tổ 20 - P.QuangTrung,TPTN      
133 Lê Minh Phương 02-02-12 Nữ Nùng Hoa Cúc 4 Lê Xuân Bình Tổ 15 - P.QuangTrung,TPTN      
134 Vũ Khánh Phương 17-05-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Vũ Mạnh Cường Tổ 36 - P.QuangTrung,TPTN      
135 Đặng Hữu Mạnh Quân 07-12-12 Nam Dao Hoa Cúc 4 Đặng Văn Minh Tổ 18 - P.QuangTrung,TPTN      
136 Nguyễn Đăng Quân 21-06-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Nguyễn Hồng Hải Tổ 36 - P.QuangTrung,TPTN      
137 Đinh Bảo Tâm 01-08-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Đinh Anh Toàn Tổ 27 - P.QuangTrung,TPTN      
138 Nguyễn Tuấn Thăng 12-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Văn Tâm Tổ 38 - P.QuangTrung,TPTN      
139 Trần Mai Trang 15//10/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 TrầnThế Trường Tổ 20 - P.QuangTrung,TPTN      
140 Trương Công Đạt 01-12-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Trương Văn Tân Tổ 33 - P.QuangTrung,TPTN      
141 HoàngT Thanh Trúc 18-07-12 Nữ Tày Hoa Cúc 4 HoàngKhải Thắng Tổ 16 - P.QuangTrung,TPTN      
142 Lê Công Vũ 29-12-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Lê Thành Thế Tổ 35 - P.QuangTrung,TPTN      
143 Ng Thảo Vy 23-02-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Ng Văn Sỹ Tổ 13 - P.QuangTrung,TPTN      
144 Ngô Bảo Yến 12-09-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Ngô Duy Huân Tổ 35 - P.QuangTrung,TPTN      
145 Nguyễn Đức Tâm 27-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Nguyễn Trung Hiếu Tổ 3 - P.QuangTrung,TPTN      
146 Nguyễn Minh Vũ 26-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Thành Trung Tổ 18 - P.QuangTrung,TPTN      
147 Trần Nguyên Vũ 20-11-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Trần Văn Kiên Tổ 38 - P.QuangTrung,TPTN      
148 Mai Anh Thư 01-06-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thanh Thảo Tổ 23 - P.QuangTrung,TPTN      
149 Nguyễn Đức Bảo Khánh 16-01-12 Nam Nùng Hoa Cúc 4 Nguyễn Đức Long Tổ 24 - P Gia Sàng - TPTN      
150 Lê Ngọc Hân 14/5/2012 Nữ Tày Hoa Cúc 3 Lê Văn Thắng Tổ 11 - P.Gia sàng - TPTN      
151 Phạm Minh Nguyệt 21-09-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Hoàng Thị thu Ngân Tổ 25, phường Gia Sàng      
152 Hà Đức Nguyên 06-03-12 Nam Nùng Hoa Cúc 4 Hà Đức Chính Tổ 19 - P Thịnh Đán - TPTN      
153 Đỗ Đức Quân  24-09-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Vũ Hồng Dịu Tổ 1- P. Thịnh Đán - TPTN      
154 Ngô Vũ Đức  Anh 12-05-13 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Vũ Thùy Dung Tổ 6 - P.Thịnh Đán -TPTN      
155 Đinh Phương Linh 24/5/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Bùi Thị Huệ Tổ 21 - P. Thịnh Đán -TPTN      
156 Dương Nam Phong 08-01-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Đồng Thị Trang Tổ 19 - P. Thịnh Đán -TPTN      
157 Phạm Linh Vân 27/09/2012 Nữ Tày Hoa Cúc 1 Bế Thùy Linh Tổ 19 - P. Thịnh Đán -TPTN      
158 Nguyễn Thị Linh Nga 10-08-12 Nữ  Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Thảo Tổ 8 - P. Tân Thịnh - TPTN      
159 Trịnh Hùng Cường 18/10/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Thái Hà Tổ 12- P. Tân Thịnh - TPTN      
160 Phạm Băng Băng 13-08-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Phạm Văn Tuấn Tổ 16 - P. Tân Thịnh - TPTN      
161 Hoàng Đức Bảo 29/09/2012 Nam Tày Hoa Cúc 3 Hoàng Văn Thảo Tổ 8 - P. Tân Thịnh - TPTN      
162 Đoàn Hướng Minh  27/8/2012 Nữ  Kinh Hoa Cúc 2 Đinh Thị Huyền    Tổ 08 - P. Tân Thịnh - TPTN      
163 Vũ Bảo Nam 13-03-12 Nam Nùng Hoa Cúc 2 Vũ T. Mai Hương Tổ09 - P. Tân Thịnh - TPTN      
164 Nguyễn Thành Tâm 27/12/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Trịnh Thị Thúy Oanh Tổ 13  - P. Tân Thịnh - TPTN      
165 Nguyễn Ngọc Ly 27/07/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Nguyễn Ngọc Chiến Tổ 4  - P. Tân Thịnh - TPTN      
166 Hoàng Nguyễn Anh Thư 13/1/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Hồng Tổ 5 - P. Tân Thịnh - TPTN      
167 Đặng Phương Thảo 25-07-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Ngô Thị Thảo Tổ 04 - P. Tân Thịnh - TPTN      
168 Âu Mai Linh 05-11-12 Nữ Tày Hoa Cúc 4 Âu Sơn Hưng Tổ 13  - P. Tân Thịnh - TPTN      
169 Nguyễn Hương Giang 31-01-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Nguyễn Văn Huyên Tổ 13- P. Tân Thịnh - TPTN      
170 Đinh Quốc Phong 26/4/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Đinh Quốc Phương Tổ 13 - P. Tân Thịnh - TPTN      
171 Dương Vũ Huy 09-01-12 Nam Sán Dìu Hoa Cúc 1 Vũ Thanh Huế Tổ 4 - P. Tân Thịnh - TPTN      
172 Nguyễn Lê Duy Minh 10-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Lê Thị Huyền  Tổ 18  - P. Tân Thịnh - TPTN      
173 Ng Bảo Hân 20-03-12 Nữ Tày Hoa Cúc 4 Ng Quang Huy Tổ 29 - P. Túc Duyên - TPTN      
174 Nguyễn Tự Duy Nguyên 02-05-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Ng Tự Hải Triều Tổ 19 - P. Hoàng Va Thụ - TPTN      
175 Thái Nguyễn Uyên Nhi 03-10-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Thái Văn Thi Tổ 31 P Hoàng V Thụ      
176 Vũ LươngMinhChâu 26-06-12 Nữ Nùng Hoa Cúc 4 Vũ Việt Tiến Tổ 18 P HoàngV Thụ      
177 Nguyễn Lâm Dg Tùng 29-06-12 Nam Tày Hoa Cúc 4 Nguyễn Văn Sơn Tổ 26 P Hoàng V Thụ      
178 Nguyễn Lê Nhật Phương 13-10-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Lê Thị Thảo Nguyên Tổ 30 P. HVT- TPTN      
179 Tạ Hải Ngọc 14/10/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Tạ Quốc Tuấn Tổ 4,P.HVT      
180 Vũ Đăng Hoàng Nam 05-03-12 Nam Kinh Hoa Cúc 3 Vũ Đình Dũng Tổ 28,P.HVT      
181 Phan Minh Quân 04-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Phan Minh Tuấn  Tổ 31 P Hoàng V Thụ      
182 Trịnh Thái Ngọc 11-08-12 Nữ  Kinh Hoa Cúc 2 Dương Thị Hiền Tổ 8, P Hoàng Văn Thụ      
183 Nguyễn Minh Quân 06-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Thanh Hồng Tổ 17 P.PĐP- TPTN      
184 Đào Hương Giang         8/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Nguyễn Thị Thơm Tổ 7. Phường Đồng Quang. TP TN      
185 Mai Đức Anh 17/04/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Bùi Thị Hợi Tổ 24, phường Phan Đình Phùng      
186 Nguyễn Tiến Bách 25-01-13 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Nguyễn Sơn Tùng Tổ 21 P Phan Đ Phùng      
187 Phạm Thành Trung 01-10-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Hạnh Phường Phan Đình Phùng      
188 Nguyễn Minh Huy 26-02-12 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Thị Thái Hà Tổ 9, Phường Đồng Quang      
189 Lê Vũ Hải Dương 13-05-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Vũ Thị Hoài Thu Tổ 7, Phường Đồng Quang      
190 Vũ Hà Quỳnh Lâm 25-08-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Vũ Duy Nam Tổ 5 P Đồng Quang       
191 Trần Ngọc Hân 12-10-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Trần Hùng Tổ 7 P Đồng Quang      
192 Nguyễn Hg Diệp Linh 01-12-14 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Ng Hoàng Long Tổ 5 P Đông Quang      
193 Đặng Hoàng Khánh Ngân 12-05-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Đặng Việt Hưng Tổ 14,P.Đồng Quang      
194 Phạm Khánh Chi 06-10-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 1 Vũ Thị Huyền Trang Tổ 15, phường Đồng Quang      
195 Khương Thảo Minh 13-03-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Khương Đình Thùy Tổ 15 P Đồng Quang       
196 Phạm Ngọc Q. Chi 15/5/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Phạm Ngọc MInh Tổ 18, P Đồng Quang      
197 Phạm Quang Minh 13/12/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Tạ Phương Thùy Tổ 18, phường Đồng Quang      
198 Phạm Thị Ngọc Minh 21/7/2012 Nữ Tày Hoa Cúc 3 Phạm Văn Thu Tổ 15, p Đồng Quang      
199 Trương Văn Phong 30/05/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Đinh Thị Lê Tổ 13, phường Đồng Quang      
200 Dương Minh Phong 31-01-12 Nam Kinh Hoa Cúc 4 Dương Minh Tiến Tổ 1 P Đồng Quang      
201 Hà T Minh Thư 11-04-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 4 Hà Đức Trịnh Tổ 01 P Đồng Quang       
202 Trần Bảo An 15/12/2012 Nữ Kinh Hoa Cúc 3 Trần Tuấn Anh Tổ 9,P.Đồng Quang      
203 Nguyễn Hà Trâm Anh 21/10/202 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Hà Thị Hằng Tổ 32 P.Đồng Quang, TPTN      
204 Nguyễn An Bình 25/10/2012 Nam Kinh Hoa Cúc 1 Nguyễn Trà Ly Tổ 4, phường Đồng Quang      
205 Hoàng Bích Ngọc 21-03-12 Nữ Nùng Hoa Cúc 2 Nguyễn T Tuyết Minh Tổ 2. P Đồng Quang      
206 Nguyễn Khánh Ngọc 10-06-12 Nữ Kinh Hoa Cúc 2 Trần Thị Xuân Xã Quyết Thắng TPTN      
207 Hoàng Văn Hiệu 09-12-12 Nam Tày Hoa Cúc 2 Nông Thị Hoa Đại từ Thái Nguyên      
208 Hà Minh Vũ 16-09-12 Nam Kinh Hoa Cúc 2 Dương Thị Mừng Tổ 5 P Quang Vinh      
209 Hà Tiến Minh 21-10-12 Nam Tày Hoa Cúc 1 Đào Thị Thúy Tổ 2, Phường Tân Long      
* Tổng: 209 Trẻ 101 Nam
108 Nữ
* Dân tộc: 49 
Nam: 26 trẻ
Nữ: 23 trẻ
* Trẻ khác phường: 61 trẻ
* Trẻ trong phường: 148 trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan