Thống kê
Hôm nay : 150
Tháng 06 : 6.345
Năm 2022 : 75.120
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách trẻ trường Mầm Non Quang Trung

DANH SÁCH MẪU GIÁO BÉ HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG
DANH SÁCH MẪU GIÁO BÉ HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nam/Nữ Dân tộc Học tại lớp Họ và tên cha Địa chỉ thường trú Diện chính sách Trẻ khuyết tật học hoà nhập (Ghi cụ thể dạng khuyết tật) Ghi chú
1 Dương Phương Linh 02-10-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 DươngNgNghiêm Tổ 22 P Quang Trung      
2 Nguyễn Ngọc Anh 16-03-14 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Minh Toàn Tổ, 26 Quang Trung      
3 Ngô Thị Vân Anh 02-06-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Ngô Hồng Tú Tổ 35 P Quang Trung      
4 Hoàng Minh An 05-03-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Hoàng Trung Lâm Tổ 22 P Quang Trung      
5 Lê Thái An 25/07/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Lê thành Trung Tổ 29 P Quang Trung      
6 Nông Thùy an 02-04-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nông Duy Nam Tổ 39 P Quang Trung      
7 Phạm Gia Bảo 04-02-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Phạm Tiến Thành Tổ 37 P Quang Trung      
8 Đặng Quang Đức 17/06/2013 Nam Mường Hoa Sen 2 Đặng Quang Giang Tổ 24 P Quang Trung      
9 Ng Như Minh Đức 03-07-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Như Quý Tổ 24 P Quang Trung      
10 Nguyễn Hiền Giang 06-09-13 Nữ Tày Hoa Sen 2 Ng Tiến Phương Tổ 25 P Quang Trung      
11 Ng TrườngGiang 20/07/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Ng Văn Dương Tổ 37 P Quang Trung      
12 Phạm Thành Hải 02-01-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Phạm Tiến Chương Tổ 39 P Quang Trung      
13 Nguyễn Bảo Hân 18/06/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Việt Hưng Tổ 10 P Quang Trung      
14 Nguyễn Hoàng Huy 11-11-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Văn Dũng Tổ 37 P Quang Trung      
15 Nguyễn Thanh khoa 12-04-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Ng Thanh Toàn Tổ 37 P Quang Trung      
16 Phan Thanh Lâm 22/09/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Phan Anh Tuấn Tổ 3 P Quang Trung      
17 Bùi Hà Linh 18/01/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Bùi Nam Hải Tổ 35 P Quang Trung      
18 Lê Ng Bảo Linh 24/02/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Lê Minh Khải Tổ 39 P Quang Trung      
19 Nguyễn Vũ long 27/05/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Ng Thành Trung Tổ 17 P Quang Trung      
20 Hà TrQuang Minh 09-11-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Hà Thế Quảng Tổ 17 P Quang Trung      
21 Lê Hoàng Nam 11-02-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Lê Trường Giang Tổ 35 P Quang Trung      
22 Ng Vũ HoàngPhong 16/09/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Hồng Sơn Tổ 22 P Quang Trung      
23 Phùng Nhật Phong 02-11-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Phùng Mạnh Chinh Tổ 16 P Quang Trung      
24 Mai Thanh phúc 10-04-13 Nam Taỳ Hoa Sen 2 Mai Thanh Hạnh Tổ 34 P Quang Trung      
25 Ng Thảo Phương 05-03-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Văn Kiên Tổ 39 P Quang Trung      
26 Phạm Bảo nguyên 15/12/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Phạm Quang Dũng Tổ 34 P Quang Trung      
27 Tô Ngọc Quyên 29/01/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Đặng Thị Thu Tổ 35 P Quang Trung      
28 Vũ Bảo Quyên 14/10/2013 Nữ Nùng Hoa Sen 2 Vũ Duy Long Tổ 36 P Quang Trung      
29 NgPhương Thảo 26/05/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Ng Đức Phương Tổ 39 P Quang Trung      
30 Hoàng Thùy Trang 17/05/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Hoàng Bình An Tổ 31 P Quang Trung      
31 Trần Bảo Trâm 19/05/2013 Nữ Tày Hoa Sen 2 Trần Trung Hiếu Tổ 29 P Quang Trung      
32 Nguyễn Thanh Trúc 02-03-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Thanh Hải Tổ 17 P Quang Trung      
33 TrầnNgThanhTrúc 02-10-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Trần Xuân Ngọc Tổ 39 P Quang Trung      
34 Nguyễn P Hải Yến 13/11/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Như Mạnh Tổ 27 P Quang Trung      
35 Nguyễn Anh Thư 27/12/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Văn Hoan Tổ 20 P Quang Trung      
36 Vũ Minh Trường 28-03-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Vũ Mạnh Tráng Tổ 17 P Quang Trung      
37 Hoàng Duy Khánh 11-07-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Hoàng Anh Tuấn Tổ 26 P Quang Trung      
38 Bùi Ngọc Trần An 02-09-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Bùi Ngọc Cẩm Tổ 20, p.Quang Trung      
39 Tạ Lâm Anh 09-06-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Tạ Tiến Trung Tổ 19, p.Quang Trung      
40 Nguyễn Gia Bảo An 13-11-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Quốc Toản SN 333, Lương Ngọc Quyến      
41 Nông Ngọc Bảo 13-11-13 Nam Tày Hoa Sen 3 Nông Ngọc Văn Tổ 7, p.Quang Trung      
42 Mai Quế Chi 10-04-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Mai Văn Tuân Tổ 20, p.Quang Trung      
43 Đàm Chí Công 27-11-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Đàm Hải Triều Tổ 33, p.Quang Trung      
44 Trần Ngọc Diệp 08-08-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Trần Văn Nguyên Tổ 17, p.Quang Trung      
45 Nguyễn Đức Duy 21-08-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Khắc Dũng Tổ 18, p.Quang Trung      
46 Lê Minh Dương 24-07-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Lê Anh Dũng Tổ 21 - P Quang Trung      
47 Lã Lê Bảo Hân 27-09-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Lã Qúy Hoãn Tổ 18, p.Quang Trung      
48 Trần Quang Hiếu 16-07-13 Nam Tày Hoa Sen 3 Trần Văn Quang Tổ 14, p.Quang Trung      
49 Lê Đắc An Huy 19-02-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Lê Đắc Tuyển Tổ 33, p.Quang Trung      
50 Đào Đăng Khoa 20-05-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Đào Xuân Tú Tổ 38, p.Quang Trung      
51 Phan Anh Khôi 09-06-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Phan Thanh Nam Tổ 20, p.Quang Trung      
52 Nguyễn Bảo Kim 08-08-13 Nữ Tày Hoa Sen 3 Nguyễn Khoa Trường Tổ 25, p.Quang Trung      
53 Lăng Hoàng Lan 12-02-13 Nữ Nùng Hoa Sen 3 Lăng Như Thơ Tổ 33, p.Quang Trung      
54 Nguyễn Thái Lâm 06-11-13 Nam Tày Hoa Sen 3 Nguyễn Hồng Hà Tổ 33, p.Quang Trung      
55 Nguyễn Vũ Bảo Lâm 02-08-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Văn Vũ Tổ 37, p.Quang Trung      
56 Nguyễn Gia Linh 08-05-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Chí Công Tổ 8, p.Quang Trung      
57 Trương Nhã Ly 08-11-13 Nữ Sán dìu Hoa Sen 3 Trương Văn Hội Tổ 8, p.Quang Trung      
58 Trịnh Tiến Mạnh 14-12-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Trịnh Trung Dũng Tổ 18, p.Quang Trung      
59 Hà Việt Đức Minh 08-09-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Hà Việt Lâm Tổ 38, p.Quang Trung      
60 Ngyễn Quang Minh 01-01-13 Nam S dìu Hoa Sen 3 Ng. Văn Trung Tổ 22 P Quang Trung      
61 Chu Khánh Nam 06-04-13 Nam Nùng Hoa Sen 3 Chu Hoàng Việt Tổ 32, p.Quang Trung      
62 Hoàng Thị Mỹ Ngân 20-01-13 Nữ Tày Hoa Sen 3 Hoàng Mạnh Tùng Tổ 22, p.Quang Trung      
63 Nhâm Lưu Thảo Nguyên 24-08-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Nhâm Quốc Khánh Tổ 39, p.Quang Trung      
64 Trần Khôi Nguyên 23-09-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Trần Văn Thủy Tổ 33, p.Quang Trung      
65 Đặng Đình Minh Quân 11-05-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Đặng Đình Toàn Tổ 33 P Quang Trung      
66 Vũ Bảo Quyên 15-04-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Vũ Việt Dũng Tổ 35, p.Quang Trung      
67 Dương Diễm Quỳnh 28-11-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Dương Minh Tuấn Tổ 35, p.Quang Trung      
68 Trần Lê Quang Thanh 05-09-13 Nam Tày Hoa Sen 3 Trần Xuân Mạnh Tổ 33, p.Quang Trung      
69 Đỗ Danh Toàn 20-10-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Đỗ Văn Tổ 35, p.Quang Trung      
70 Trần Thu Trang 23-01-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Trần Đăng Nghĩa Tổ 38, p.Quang Trung      
71 Vũ Hương Trà 04-12-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Vũ Văn Lợi Tổ 22, p.Quang Trung      
72 Dương Hoàng Trọng 11-11-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Dương Hồng Hải Tổ 16, p.Quang Trung      
73 Bùi Nam Trường 17-01-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Bùi Nam Hưng Tổ 3, p.Quang Trung      
74 Lê Minh Tuệ 11-09-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Lê Huy Minh Tổ 39, p.Quang Trung      
75 Phạm Quang Tùng 18-12-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Phạm Quang Thanh Tổ 22, p.Quang Trung      
76 Nguyễn Thị Khánh Vân 26-02-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Công Thành Tổ 18, p.Quang Trung      
77 Nguyễn Ngọc Diệp 12-11-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Văn Anh p.Quang Trung      
78 Hứa Ngọc An  An 14.10.2013 Nữ Nùng Hoa Sen 4 Hứa Ngọc Nga Tổ 14 - P Quang Trung      
79 Liễu Đỗ Tường  An 29.5.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Liễu Hải Đông Tổ 32 - P Quang Trung      
80 Nguyễn Thế  An 12.2.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Nguyễn Thế Hiếu Tổ 32 - P Quang Trung      
81 Đặng Phương  Anh 11.4.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Đặng Thanh Hải Tổ 25 - P Quang Trung      
82 Trần Hoàng  Bách 1.7.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Trần Mạnh Linh Tổ 24 - P Quang Trung      
83 Nguyễn Quốc  Bảo 6.8.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Chiến Đạt Tổ  39 - P Quang Trung      
84 Ngô Minh  Châu 2.8.2013 Nữ Sán dìu Hoa Sen 4 Ngô Trung Văn Tổ 20 - P Quang Trung      
85 Hoàng Kim  Chi 12.12.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Hg Trung Kiên Tổ 33 - P Quang Trung      
86 Lê Thùy  Chi 24.5.2013 Nữ Tày Hoa Sen 4 Lê Đức Tổ 21 - P Quang Trung      
87 Lưu Minh  Đức 6.9.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Lưu Quốc Phương Tổ 37 - P Quang Trung      
88 Ng Mạnh Tấn  Dũng 24.11.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Văn Quy Tổ 26 - P Quang Trung      
89 Bế Doanh  Đường 18.11.2013 Nam Ttày Hoa Sen 4 Bế Doanh Quốc Tổ 35 - P Quang Trung      
90 Bùi Khánh  Duy 25.4.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Bùi V Dương Tổ 39 - P Quang Trung      
91 Nguyễn Bảo  Duy 6.8.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Chiến Đạt Tổ  39 - P Quang Trung      
92 Đặng Ngọc  Hà 24.9.2013 Nữ Nùng Hoa Sen 4 Đặng Thanh Bình Tổ 35 - P Quang Trung      
93 Phạm Thanh  Hải 21.11.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Phạm Hồng Giang Tổ 25 - P Quang Trung      
94 Đồng Ngọc  Hân 28.6.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Đồng Thanh Thùy Tổ 16 - P Quang Trung      
95 Nghiêm Thành  Hiếu 18.8.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Nghiêm Thành Hương Tổ 23 - P Quang Trung      
96 Ngô Xuân  Hiếu 29.8.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ngô Đại Dương Tổ 15 - P Quang Trung      
97 Tạ Thị Thu  Huyền 10.04.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Tạ Quang Định Tổ 14 - P Quang Trung      
98 Trần Đăng  Khánh 16.3.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Trần V Tiệp Tổ 14 - P Quang Trung      
99 Hoàng Anh  Kiệt 17.3.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Hg Xuân Vui Tổ 15 - P Quang Trung      
100 Nguyễn Khánh  Lâm 9.5.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Thế Cương Tổ 30 - P Quang Trung      
101 Lương Bảo Linh 28.12.2013 Nữ Tày Hoa Sen 4 Lương Đức Dũng Tổ 12 - P Quang Trung      
102 Phạm Bảo  Long 21.2.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Phạm V Vũ Tổ 6 - P Quang Trung      
103 Ng Thị Khánh  Ly 28.5.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Ng V Lực Tổ 37 - P Quang Trung      
104 Hoàng Nhật  Minh 12.12.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Hg Minh Loát Tổ 38 - P Quang Trung      
105 Ng Lê Quang  Minh 7.1.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Quang Lập Tổ 39 - P Quang Trung      
106 Đỗ Bảo  Ngọc 28.9.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Đỗ V Định Tổ 39 - P Quang Trung      
107 Nguyễn Ngọc Khánh  Nhi 24.7.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Ng Thái Sơn Tổ 16 - P Quang Trung      
108 Nguyễn Duy  Phúc 28.3.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Thành Trung Tổ 38 - P Quang Trung      
109 Nguyễn Vũ Bảo  Phúc   Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Tuấn Anh Tổ 22 - P Quang Trung      
110 Ngô Minh  Quang 20.10.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ngô Mạnh Tùng Tổ 32 - P Quang Trung      
111 Hoàng Ngọc  Quyên 28.2.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Hoàng Đức Việt Tổ 34 - P Quang Trung      
112 Lương Vũ Thái  Sơn 17.11.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Lương Đại Lâm Tổ 7 - P Quang Trung      
113 Hà Văn  Thành 18.5.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Hà V Nhã Tổ 38 - P Quang Trung      
114 Nguyễn Phương  Thảo 23.7.2013 Nữ Tày Hoa Sen 4 Ng V Liêm Tổ 35 - P Quang Trung      
115 Nông Đặng Bảo  Thiên   Nam Kinh Hoa Sen 4 Nông Linh Giang Tổ 35 - P Quang Trung      
116 Dương Hà  Thương 12.12.2013 Nữ Sán dìu Hoa Sen 4 Dg Thế Cường Tổ 32 - P Quang Trung      
117 Đoàn Bảo  Trâm 4.4.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Đoàn V Hội Tổ 36 - P Quang Trung      
118 Lê Ngọc Trinh 18.10.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Lương V Dũng Tổ 22 - P Quang Trung      
119 Trương Lê Diễm  Trúc 20.3.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Trương V Cường Tổ 9 - P Quang Trung      
120 Chu Nhã  Uyên 24.11.2013 Nữ Nùng Hoa Sen 4 Chu Minh Thìn Tổ 21 - P Quang Trung      
121 Lê Quỳnh Hương 18-04-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Lê Văn Nam Xóm Sơn Tiến - Quyết Thắng      
122 Phạm  Xuân Tùng 29-04-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Phạm Xuân Thiều Tổ 6 Tân Lập      
123 Phùng Quang Hải 16/01/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Phùng QuagHưng Xã Phúc Xuân      
124 Phạm Khánh  Ly 25.6.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Phạm Nhật Chương Tổ 1, p Gia Sàng      
125 Tô Ngọc Khánh  Ly   Nữ Nùng Hoa Sen 4 Tô Chức Tuân T33, p Gia Sàng      
126 Lê Nguyên Thảo 26/4/2014 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Lê Minh Đức Tổ 18 P Gia Sàng      
127 Đào Hà  Nguyên 13.11.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Đào V Sách T13, p Đồng Quang      
128 Ng Đặng  Nhật  Minh 23.9.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Mạnh Tùng T17,p Đồng Quang      
129 Mai Nguyễn Hoàng Minh 21-03-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Mai Văn Phi Tổ 03, p.Đồng Quang      
130 Hoàng Bảo Ngọc A 10-01-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Hoàng TrungThành Tổ 13, p.Đồng Quang      
131 Trần Minh  Đức 18.4.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Hồng Vân  T4, p Đồng Quang    
132 Hoàng Bảo Ngọc B 15-02-13 Nữ Nùng Hoa Sen 3 Hoàng Văn Khang Tổ 15, p.Đồng Quang      
133 Đào Hà Nguyên 13/11/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Đào Văn Sách Tổ 13 P Đồng Quang      
134 Tạ Bích Hằng 12-03-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Tạ Văn Duy Tổ 04, p.Đồng Quang      
135 Nguyễn Trần Ngọc Diệp 24-09-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Văn Biên Tổ 01, p.Đồng Quang      
136 Bùi trúc Mai 29/09/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Bùi ngọc Tú Tổ 18 P Đồng Quang      
137 Nguyễn minh Khuê 24/07/2013 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn KhắcSơn Tổ 5 P Đồng Quang      
138 Trần Anh Đức 15/06/2013 Nam Kinh Hoa Sen 2 Trần Khắc Chung Tổ 15 P Đồng Quang      
139 Trần Trang Phương Mai 08-07-13 Nữ Kinh Hoa Sen 3 Trần Mạnh Hùng Tổ 17, p.Đồng Quang      
140 Ng Mạnh Cường 01-06-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Ng Quý Bẩy Tổ 11 P Thịnh Đán      
141 Dương Chí Cao 08-08-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Dương Văn Chúc Tổ 13 P Tân Thịnh      
142 Tạ Phương  Anh 1.5.2013 Nữ Kinh Hoa Sen 4 Tạ V Chiến T14, p Tân Thịnh      
143 Hà Thanh Hải 30/10/2013 Nam Tày Hoa Sen 2 Hà Văn Vĩnh Tổ 5 P Tân Thịnh      
144 Nguyễn Đức  Tâm 30.10.2013 Nam Kinh Hoa Sen 4 Ng Thành Chung T8, p tân Thịnh      
145 Nguyễn Hà Anh 11-04-13 Nữ Kinh Hoa Sen 2 Nguyễn Xuân Thu Tổ 9 P Tân Thịnh      
146 Lê Bảo Thy 04-09-13 Nữ Dao Hoa Sen 3 Lê Văn Mạnh Tổ 03, p.Tân Thịnh      
147 Đinh Thị Bảo Quyên 17-07-13 Nữ Nùng Hoa Sen 3 Đinh Hồng Tấn Tổ 29, p.Hoàng Văn Thụ      
148 Đỗ Minh Bảo Châu 10-06-13 Nam Kinh Hoa Sen 2 Đỗ Tiến Thành Tổ 2 P . H.Văn Thụ      
149 Nguyễn Đức Luân 21-08-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Nguyễn Đức Chung Tổ 1, p.Hoàng Văn Thụ      
150 Đỗ Anh Minh 24-12-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Đỗ Thành Trung Chung cư Tiến Bộ - p.HVT      
151 Nguyễn Ngọc Nguyệt Nhi 28-02-13 Nữ Sán dìu Hoa Sen 3 Nguyễn Thành Long Tổ 10, p.Phan Đình Phùng      
152 Lê Minh Tiến 20-03-13 Nam Kinh Hoa Sen 3 Lê Minh Dũng Tổ 21, p.Phan Đình Phùng      
* Tổng: 152 Trẻ 78 Nam
74 Nữ
* Dân tộc: 30
Nam: 10 trẻ
Nữ: 20 trẻ
* Trẻ khác phường: 31 trẻ
* Trẻ trong phường: 121 trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan