Thống kê
Hôm nay : 531
Tháng 10 : 6.508
Năm 2022 : 122.334
 • NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng - Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   02083857714
  • Email:
   huongkt195@gmail.com
 • VŨ THỊ NỤ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   02083857714
 • TÔ THỊ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   02083857714
 • TRƯƠNG THỊ THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   02083857714
  • Email:
   thuythu@gmail.com
 • PHẠM THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   02083857714
 • NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   02083857714
  • Email:
   thanhhuyenmnqt1993@gmail.com
 • NÔNG DƯƠNG THỊ LUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   02083857714
  • Email:
   luyenloren@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ TÚ ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   02083857714
  • Email:
   tuanhquangtrung@gmail.com
 • MA THỊ KHÔN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   02083857714
  • Email:
   khonquangtrungtn@gmail.com