Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Giáo án: Nhận biết tập nói "Gà con - Vịt con"
I. Mục đích - yêu cầu:1. Kiến thức: Trẻ  nhận biết tên tên gọi, một số đặc điểm nổi bật như: Tiếng kêu, đầu (mắt, mỏ), mình (cánh), đuôi, chân, thức ...