Thống kê
Hôm nay : 153
Tháng 06 : 6.348
Năm 2022 : 75.123
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giáo dục chủ đề Nghề Nghiệp

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP- NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 22/ 12

Thời gian: 4  tuần ( Từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016)

Thứ

Tuần 1

Nh¸nh 1:

Một số nghề phổ biến

(5- 9/ 12/ 2016)

Tuần 2

Nhánh 2:

NghÒ b¸c sü

(12- 16/ 12/ 2016)

Tuần 3

Nhánh 3:

Ngày Thành lập QĐNDVN 22/ 12 - Lễ giáng sinh

(19- 23/ 12/ 2016)

Tuần 4

Nhánh 4:

Nghề sản xuất

(26- 30/ 12/ 2016)

Thứ 2

LVPTTC:

ThÓ dôc: L¨n bãng b»ng 2 tay vµ ®i theo bãng.

LVPTTC:

ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng thang

 

LVPTNN:

LQVTPVH: Th¬ Chó bé ®éi hµnh qu©n trong m­a

LVPTTC:

ThÓ dôc: BËt xa 50 cm; NÐm xa b»ng hai tay.

Thứ 3

LQVCC: i, t, c qua trò chơi

KPKH:

T×m hiÓu vÒ nghÒ b¸c sÜ

 

KPKH:

Tìm hiu v ngày 22/12

KPKH:

T×m hiÓu vÒ nghề sản xuất

Thứ 4

To hình:

V trang trí cái cốc

LQVCC: b, d, ®

T¹o h×nh: C¾t d¸n trang trÝ c©y th«ng N¤EN

LQVCC: Trß ch¬i víi ch÷ c¸i b, d, ®.

Thứ 5

¢m nh¹c: NDTT: H¸t “Bác đưa thư vui tính

NDKH: Nghe h¸t “Anh phi c«ng ¬i”

- TC¢N: Ô cửa bí mật

LQVTPVH: TruyÖn “GÊu con bÞ ®au r¨ng”

¢m nh¹c: NDTT: H¸t vµ vç tay theo nhp 3/4 “Chó bé ®éi đi xa”

NDKH: Nghe h¸t “Göi anh mét khóc d©n ca”

 

¢m nh¹c:

- NDTT: Nghe t “Em đi gia bin vàng”

- NDKH: Hát “Lớn lên cháu lái máy cày

Thứ 6

LQVT: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật

To¸n: Sè 7 (TiÕt 3)

To¸n: Sè 8 (TiÕt 1)

Toán: Xác định phía trái- phía phải của bạn khác (Có sự định hướng)

Tác giả: Ngô Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan