Thống kê
Hôm nay : 360
Tháng 12 : 6.757
Năm 2022 : 180.943
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giáo dục chủ đề trường mầm non

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

Thời gian: 4  tuần ( Từ ngày 05 tháng09  đến ngày 30 tháng 09  năm 2016)

Thứ

Tuần 1

Nhánh 1: Giáo dục nề nếp, thói quen, lễ giáo

Tuần 2

Nhánh 2: Tết trung thu

Tuần 3

Nhánh 3: Trường mầm non của bé

Tuần 4

Nhánh 4: Lớp mẫu giáo của bé

Thứ 2

Khai giảng

Thể dục: Bò bằng bàn tay, cẳng chân và chui qua cổng

- TCV§: ChuyÒn bóng

Thể dục: GDDD Giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi

Thể dục: Tung bãng lªn

 Cao và bắt bóng

- TCV§: Chạy tiếp sức

Thứ 3

Rèn thao tác vệ sinh cá nhân: rửa mặt, rửa tay cho trẻ

KPKH: Trß truyÖn vÒ mïa thu vµ tÕt trung thu.

KPKH: Tr­êng mÇm non cña

Th¬“cô giáo của em

 

Thứ 4

Giáo dục lễ giáo: Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi

Tạo hình: C¾t d¸n ®Ìn lång

 

Tạo hình:  V trường mm non

Tạo hình: Nn ®å ch¬i trong líp ®Ó tÆng b¹n.

Thứ 5

Rèn thói quen, hành vi văn minh trong ăn uống

LQVCC:  

Lµm quen víi ch÷ c¸i: o, «, ơ

LQVCC:

 Nhận biết chữ cái : o, ô, ơ qua trò chơi

Âm nhạc: -TT: H¸t “Ngµy vui cña bД

- KH: Nghe h¸t “Ngµy ®Çu tiªn ®i häc”.

- TC: Tai ai tinh

Thứ 6

Dạy trẻ sắp xếp đồ chơi, đồ dùng trong lớp.

Âm nhạc: - TT: Nghe h¸t “ChiÕc ®Ìn «ng sao”

- KH: H¸t  bµi “G¸c tr¨ng”

- TC¢N: Ai nhanh nhÊt

 

LQVT: Ôn số lượng trong phạm vi 5. Nhận biết chữ số 5

LQVT: Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau (có sự định hướng)

 

BAN GIÁM HIỆU                           TỔ CHUYÊN MÔN                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan