Thống kê
Hôm nay : 197
Tháng 08 : 6.930
Năm 2022 : 87.683
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị quyết - Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2016

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ Về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016 Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Hội nghị BCH đảng bộ phường Quang Trung về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016; Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ mầm non, Cấp ủy chi bộ đã họp và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016 cụ thể như sau:

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUANG TRUNG

CHI BỘ MẦM NON

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số02 -NQ/CBMN

P. Quang Trung, ngày 18tháng 03năm 2016

 

 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ

Về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016

 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Hội nghị BCH đảng bộ phường Quang Trung  về  lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016;

Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ mầm non,

Cấp ủy chi bộ đã họp và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016 cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình thực hiện các nhiệm vụ chính tri, chuyên môn năm 2016, chỉ đạo tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và duy trì kết quả Kiểm định chất lượng trường mầm non cấp độ 3.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng tuyến phố văn minh và Đề án phân loại rác thải tại nguồn.

- Giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng trẻ em, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để sảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.

- Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết BCH trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Duy trì số lớp, số trẻ hiện có: 636 trẻ/14 lớp.

- Xây dựng, bổ xung cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phấn đấu đảm bảo các điều kiện công nhận lại chuẩn quốc gia vào tháng 9/2016.

- Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, công đoàn, đoàn Đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc, trường đạt trường tiên tiến, đạt cơ quan đơn vị văn hóa năm 2016.

- Phấn đấu năm 2016 kết nạp thêm 2 đảng viên mới.

II. CÁC GIẢI PHÁP:

1. Phát triển quy mô, số lượng:

- Tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện huy động trẻ đến lớp đạt và vượt chỉ tiêu giao.

- Thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đảm bảo 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chương trình Giáo dục mầm non do Bộ giáo dục ban hành.

2. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:

- Tạo điều kiện cho giáo viên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác Bồi dưỡng thường xuyên với các nội dung về tình hình của địa phương, các Modun ưu tiên dành cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, Hai giỏi trong Cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên để nâng cao ý thức tuân thủ Pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở, xây cơ quan đơn vị văn hóa, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thực hiện các đề án, thực hiện nghiêm túc công tác ba công khai:

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý về nhân sự, về tài chính, về cơ sở vật chất. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh, tuyển dụng viên chức, công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn, bổ xung các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện đề án.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Ba công khai, quy chế dân chủ tại cơ sở. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức, xác định rõ nhiệm vụ từng chức danh cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

4. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đảm bảo về chất lượng, theo dõi giúp đỡ 2 đảng viên mới để đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức vào tháng 4/2016. Phấn đấu trong năm 2016 kết nạp thêm 2 đảng viên mới, tiếp tục bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú.

- Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động. Quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, giáo viên, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc tại cơ sở, không để sảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn thư, khiếu tố.

- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

5. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

- Chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động giám sát và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên phát huy tính tiên phong của thanh niên trong thời kỳ mới, tham gia các chương trình ủng hộ nhân đạo như: Tình nguyện mùa đông, Hiến máu tình nguyện...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết của chi bộ, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức mình và triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Khi có nội dung chỉ đạo mới của Đảng ủy, Cấp ủy chi bộ sẽ triển khai bổ xung vào Nghị quyết cụ thể từng tháng.

3. Các đồng chí trong Cấp ủy có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, tổng hợp báo cáo với đồng chí Bí thư chi bộ.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy (B/c)

- BGH, BCHCĐ, Đoàn TN

- Lưu VT

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan