Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 08 : 6.227
Năm 2022 : 86.980
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn tháng 8 – 2017

Chủ đề: Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc Khánh 2-9

Chủ đề: Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc Khánh 2-9

 

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Phát động vệ sinh trang trí nhóm lớp, tạo môi trường giáo dục cho trẻ. Chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học mới 2017-2018.

2. Chỉ đạo các lớp trong tổ thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục và đưa trẻ vào nề nếp.

3. Thực hiện công tác điều tra, thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 theo kế hoạch.

4. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do Phòng Giáo dục, Sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

5. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân cho trẻ đến trường”.

6. Triển khai các lớp tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng cho năm học mới.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động giáo dục mầm non, công tác điều tra thống kê phổ cập giáo dục xóa mù chữ, ngày hội toàn dân cho trẻ đến trường.

8. Chỉ đạo các giáo viên các lớp lên kế hoạch mua sắm đồ dùng, đồ chơi sách vở học liệu cho trẻ.

9. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách tổ chuyên môn, nhóm lớp, giáo viên cho năm học 2017-2018 (trang trí nhóm lớp, theo chủ đề Trường mầm non, các bảng biểu tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua).

10. Chuyên môn nhà trường xây dựng “Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm học 2017-2018 theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; Kế hoạch tuyên truyền năm học; Kế hoạch phấn đấu sau khi đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non năm học 2017-2018; Kế hoạch bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề năm học 2017-2018 (kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của giáo viên).

11. Kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn.

12. Dự hội nghị giao ban hàng tháng 8/2017: Thời gian 8h ngày 23 tháng 8 năm 2017. Địa điểm: Hội trường PGD&ĐT thành phố.

 

                                                                                                                                                                                                                KẾ HOẠCH TUẦN

TUẦN I

Từ ngày 01/8 đến ngày 4/8/2017

1. Phát động vệ sinh trang trí nhóm lớp, tạo môi trường giáo dục cho trẻ. Chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học mới 2017-2018

2. Thực hiện công tác điều tra, thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 theo kế hoạch.

3. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do Sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

4. Chỉ đạo các giáo viên các lớp lên kế hoạch mua sắm đồ dùng, đồ chơi sách vở học liệu cho trẻ.

 

 

TUẦN II

Từ ngày 7/8 đến ngày 11/8/2017

 

1.  Tiếp tục làm công tác điều tra, thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 theo kế hoạch.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động giáo dục mầm non, công tác điều tra thống kê phổ cập giáo dục xóa mù chữ, ngày hội toàn dân cho trẻ đến trường.

3. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân cho trẻ đến trường”.

4. Triển khai các lớp tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng cho năm học mới.

5. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do Sở giáo dục và đào tạo tổ chức. Nhà trường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho toàn thể CBGV,NV trong dịp hè 2017.

6. Chỉ đạo các giáo viên các lớp lên kế hoạch mua sắm đồ dùng, đồ chơi sách vở học liệu cho trẻ.

7. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách nhà trường, chuyên môn, nhóm lớp, giáo viên cho năm học 2017-2018 (trang trí nhóm lớp, theo chủ đề Trường mầm non, các bảng biểu tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua).

TUẦN III

Từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2017

1. Phát động vệ sinh trang trí nhóm lớp, tạo môi trường giáo dục cho trẻ. Chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học mới 2017-2018.

2. Triển khai các lớp tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng cho năm học mới.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động giáo dục mầm non, công tác điều tra thống kê phổ cập giáo dục xóa mù chữ, ngày hội toàn dân cho trẻ đến trường.

4. Tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hồ sơ sổ sách nhà trường, chuyên môn, nhóm lớp, giáo viên cho năm học 2017-2018 (trang trí nhóm lớp, theo chủ đề Trường mầm non, các bảng biểu tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua…)

5. Chuyên môn nhà trường xây dựng “Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm học 2017-2018 theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; Kế hoạch tuyên truyền năm học; Kế hoạch phấn đấu sau khi đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non năm học 2017-2018; Kế hoạch bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề năm học 2017-2018 (kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của giáo viên).

 

TUẦN IV

Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2017

 

1. Chỉ đạo các lớp trong tổ thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục và đưa trẻ vào nề nếp.

2. Triển khai các lớp tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng cho năm học mới.

3. Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ sổ sách nhà trường, chuyên môn, nhóm lớp, giáo viên cho năm học 2017-2018 (trang trí nhóm lớp, theo chủ đề Trường mầm non, các bảng biểu tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua).

4. Hoàn thiện các loại kế hoạch: “Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm học 2017-2018 theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; Kế hoạch tuyên truyền năm học; Kế hoạch phấn đấu sau khi đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non năm học 2017-2018; Kế hoạch bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề năm học 2017-2018 (kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của giáo viên).

TUẦN V

Từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2017

 

1. Chỉ đạo các lớp trong tổ thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục và đưa trẻ vào nề nếp.

          2. Duyệt chương trình văn nghệ chào năm học mới năm học 2017-2018.

          3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động giáo dục mầm non, công tác điều tra thống kê phổ cập giáo dục xóa mù chữ, ngày hội toàn dân cho trẻ đến trường.

4. Kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn.

Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan